EU – Evropski sklad za regionalni razvoj

Smo partnerji v naslednjih projektih:

Avtomatizirana proizvodnja linija za izdelavo izolativnih panelov s polnilom iz naravnega granulata

Povzetek

Predmet javnega razpisa je naložba v nakup nove tehnološke opreme za vzpostavitev proizvodne linije za izdelavo:

  • granulata nevnetljive izolativne mase in
  • visoko kvalitetnih montažnih modularnih nevnetljivih izolativnih panelov iz lesno-kmetijske biomase.

Finančna sredstva bodo namenjena naložbam v zvezi s predelavo odpadne lesno-kmetijske biomase v tehnološko kompleksen izdelek ter povezovanju deležnikov v lesno-predelovalnem in kmetijskem sektorju.

Glavne dejavnosti

Naložba, ki je predmet prijave na razpis, zajema nakup linije za stiskanje in pakiranje razsutega materiala, sekalnika, zalogovnike za shranjevanje vhodnih surovin s pripadajočim mlinom, verižnim transporterjem in rezervoarjem za tekočino s sistemom za doziranje, nakladalnika za manipuliranje razsutega materiala in viličarskega manipulatorja.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 397.894,61 EUR v okviru Javnega razpisa ˝Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0˝.

Cilji

Cilja naložbe sta izboljšanje vpliva na okolje z uvedbo popolnoma novih, inovativnih in visoko kompleksnih izdelkov iz lesne biomase ter 2 novo ustvarjeni delovni mesti.

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati naložbe bodo uvedba dveh novih proizvodov z recikliranjem in ponovno uporabo odpadnih surovin, profesionalizacija dela v lesno predelovalnem sektorju ter povečanje števila delovnih mest z uvedbo učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije gospodarjenja z lesom in lesno-kmetijsko biomaso.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezave: www.eu-skladi.si

Sejem FIERACAVALLI 2017

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo se udeležili sejma FieraCavalli 2017, ki je potekal med 26. in 29.10.2017 v Veroni. Na sejmu smo predstavljali proizvod rezane in odprašene slame, ki jo prodajamo pod lastno blagovno znamko Lenabox.

Namen sejma je bil razširitev in diverzifikacija trga, zapolnitev proizvodnih kapacitet ter gradnja blagovne znamke.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 EUR v okviru Javnega razpisa ˝Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017˝.

Ciljna skupina so bili distributerji ter večji končni uporabniki. Razstavni prostor je bil dobro obiskan, dobili smo številne nove poslovne kontakte. Cilj operacije je bil izdelek predstaviti čim širšemu krogu obiskovalcev na sejmu, dobiti vsaj 30 poslovnih kontaktov ter sklenitev 2 poslov. Navedene cilje smo dosegli ter jih v določenih segmentih celo presegli.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: www.eu-skladi.si

Spletna trgovina
0

0,00 €