Sejem FIERACAVALLI 2021

International Horse Fair and Exhibition of Equestrian Activities and Equipment, Verona, Italija

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo se udeležili sejma FIERACAVALLI 2021, ki je potekal med 4.11.2021 in 14.11.2021 v Veroni. Na sejmu smo predstavljali proizvod rezane in odprašene slame, ki jo prodajamo pod lastno blagovno znamko Lenabox.

Preko udeležbe na mednarodnem sejmu smo vzpostavili nove poslovne kontakte za širitev trga ter okrepili prepoznavnost blagovne znamke. Razstavni prostor je bil dobro obiskan, izdelek smo predstavili širšemu krogu distributerjev, trgovcev in drugih končnih uporabnikov iz panog konjereje, govedoreje, perutninarstva in poljedelstva/vrtnarstva.

Za izvedbo operacije so bila podjetju v okviru javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 odobrena sredstva v višini 6.356,16 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: www.eu-skladi.si

Digitalna transformacija podjetja KGS Krajnc d.o.o.

Naziv operacije

Podjetje KGS Krajnc d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja KGS Krajnc d.o.o. uspešno kandidiralo na Javnem razpisu P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Opis operacije

Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost in Industrija 4.0.

Namen operacije

Podjetje je zaznalo svetovni trend digitalizacije v vseh fazah poslovanja in proizvodnje in se želi tudi samo digitalno transformirati.

Cilji operacije

Cilji operacije so:

 • Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.
 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
 • Digitalna transformacija podjetja na področjih:
  • izkušnja kupca,
  • podatkovna strategije,
  • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0.

Rezultati operacije

Podjetje bo izvedlo digitalno transformacijo, optimiziralo poslovne in proizvodne procese, uvedlo višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričelo poslovati in komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo bo uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem bo podjetje trend digitalne dimenzije/paradigme vključilo v svoje celostno delovanje.

Povezava: www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Avtomatizirana proizvodnja linija za izdelavo izolativnih panelov s polnilom iz naravnega granulata

Povzetek

Predmet javnega razpisa je naložba v nakup nove tehnološke opreme za vzpostavitev proizvodne linije za izdelavo:

 • granulata nevnetljive izolativne mase in
 • visoko kvalitetnih montažnih modularnih nevnetljivih izolativnih panelov iz lesno-kmetijske biomase.

Finančna sredstva bodo namenjena naložbam v zvezi s predelavo odpadne lesno-kmetijske biomase v tehnološko kompleksen izdelek ter povezovanju deležnikov v lesno-predelovalnem in kmetijskem sektorju.

Glavne dejavnosti

Naložba, ki je predmet prijave na razpis, zajema nakup linije za stiskanje in pakiranje razsutega materiala, sekalnika, zalogovnike za shranjevanje vhodnih surovin s pripadajočim mlinom, verižnim transporterjem in rezervoarjem za tekočino s sistemom za doziranje, nakladalnika za manipuliranje razsutega materiala in viličarskega manipulatorja.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 397.894,61 EUR v okviru Javnega razpisa ˝Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0˝.

Cilji

Cilja naložbe sta izboljšanje vpliva na okolje z uvedbo popolnoma novih, inovativnih in visoko kompleksnih izdelkov iz lesne biomase ter 2 novo ustvarjeni delovni mesti.

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati naložbe bodo uvedba dveh novih proizvodov z recikliranjem in ponovno uporabo odpadnih surovin, profesionalizacija dela v lesno predelovalnem sektorju ter povečanje števila delovnih mest z uvedbo učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije gospodarjenja z lesom in lesno-kmetijsko biomaso.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezave: www.eu-skladi.si

Sejem FIERACAVALLI 2017

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo se udeležili sejma FieraCavalli 2017, ki je potekal med 26. in 29.10.2017 v Veroni. Na sejmu smo predstavljali proizvod rezane in odprašene slame, ki jo prodajamo pod lastno blagovno znamko Lenabox.

Namen sejma je bil razširitev in diverzifikacija trga, zapolnitev proizvodnih kapacitet ter gradnja blagovne znamke.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 EUR v okviru Javnega razpisa ˝Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017˝.

Ciljna skupina so bili distributerji ter večji končni uporabniki. Razstavni prostor je bil dobro obiskan, dobili smo številne nove poslovne kontakte. Cilj operacije je bil izdelek predstaviti čim širšemu krogu obiskovalcev na sejmu, dobiti vsaj 30 poslovnih kontaktov ter sklenitev 2 poslov. Navedene cilje smo dosegli ter jih v določenih segmentih celo presegli.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: www.eu-skladi.si