RAZISKAVE IN RAZVOJ

Kmetijstvo, varovanje okolja, modeliranje


Potrebe in zahteve trga ter razvoj kmetijske in lesne panoge so nas vodile do odločitve, da v podjetju formalno organiziramo skupino, ki bo izvajala raziskovalno in razvojno dejavnost.


Raziskave in razvoj na področju krme za živali, lesne biomase, varovanja okolja

Področja raziskav


Kmetijstvo - krma za živali

Na področju kmetijstva so raziskovalno razvojne aktivnosti usmerjene v razvoj novega produkta – ekološko mlete slame za prehrano živali.

Lesna biomasa

Na področju lesne biomase so raziskovalno razvojne aktivnosti usmerjene v nove in izboljšanje obstoječih produktov iz lesne biomase.

Varovanje okolja – Odpadna agro biomasa

Na področju varovanja okolja so raziskovalno razvojne aktivnosti usmerjene v razvoj toplotno in zvočno izolacijskega granulata iz odpadne biomase

Modeliranje procesov in nova tržno komunikacijska orodja