LESNA BIOMASA

Drva in sekanci


Kvalitetna slovenska bukova drva in sekanci


Bukova drva iz slovenskih gozdov

Bukova drva


V podjetju KGS Krajnc ponujamo bukova drva iz lastne proizvodnje, pri čemer surovina prihaja izključno iz slovenskih gozdov. Bukova drva izhajajo iz trajnostnega ravnanja z gozdovi v Sloveniji in so tako iz ekološkega kot iz ekonomskega vidika optimalna izbira v primerjavi s fosilnimi gorivi.
Proizvajamo drva dolžine 25cm, 33cm ter 45 cm. Pri čemer so drva manjših dimenzij primerna predvsem za manjše kurilne naprave. Drva dolžine 33 cm so primerna za večino domačih kurilnih naprav.

Bukova drva prodajamo v razsutem stanju. Enota je kubični meter nasutih drv (nasuti meter) kar znaša približno 0,70 - 0,75 zloženega kubičnega metra bukovih drv.

Naročila na telefonski številki 041 269 710 ter v spletni trgovini.


NAKUP V SPLETNI TRGOVINI

Sekanci


V podjetju izdelujemo sekance iz lesne biomase. Sekance izdelujemo iz celuloznega lesa iglavcev ter oblovine listavcev. Pri čemer iglavce in listavce skladiščimo na ločenih deponijah.
Mletje lesa in odvoz sekancev izvajamo tudi po terenu na področju severovzhodne Slovenije.
Z lesno biomaso oskrbujemo kotlovnico za daljinsko ogrevanje v Lenartu, lastno kotlovnico za sušenje koruze ter večje in manjše sisteme v Sloveniji in tujini.

V letu 2019 smo pridobili certifikat PEFC Chain of Custody. Program za potrjevanje certifikacije gozdov PEFC je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija , ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega ravnanja z gozdovi. Certifikat PEFC tako daje izdelkom garancijo, da izvirajo iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Sekanci iz celuloznega lesa iglavcev ter oblovine listavcev

Zakaj uporabljati les za kurjavo?


Razlogi za uporabo lesa za ogrevanje:

01

Domač energent

02

CO2 nevtralnost

03

Nižja cena v primerjavi s fosilnimi gorivi

04

Obnovljiv vir energije

NAROČILO DRV

Drva lahko naročite
po telefonu ali v spletni trgovini


Galerija slik