KRMNE MEŠANICE

Lenamix Cattle


Popolna krmna mešanica za teleta


Popolna krmna mešanica Lenamix Cattle za teleta

Lenamix Cattle


Izkušnje iz področja predelave slame ter izkušnje iz področja živinoreje so bile podlaga za razvoj specialnih krmnih mešanic. Ponujamo popolni krmni mešanici Lenamix Cattle za teleta do 120 kg ter teleta od 120 kg do 250 kg. Kot ednini slovenski proizvajalec krme ter eden izmed redkih na širšem področju ponujamo popolne krmne mešanice z vključeno voluminozno krmo.

Krmila Lenamix Cattle so izdelana s pomočjo posebnih tehnik mešanja, ki zagotavljajo homogenost končne mešanice (žita, beljakovinske komponente, vitaminsko-mineralna mešanica, voluminozna krma – slama in melasa). Pakiranje proizvoda v komprimirane 25kg bale omogoča, da se homogenost mešanice ohranja skozi celoten čas manipulacije s krmilom.

Zakaj uporabljati popolno
krmno mešanico Lenamix Cattle?


Popolna mešanica

Lenamix Cattle je popolna krmna mešanica, kar pomeni, da ni potrebno dodajati vitaminov, krme ali drugih komponent

Vsi potrebni vitamini

Vsebuje vse potrebne vitamine, minerale, energijo in voluminozno krmo, ki omogoča teletom optimalen razvoj predželodcev, ki je ključen pri nadaljnjem razvoju in proizvodnih zmožnostih telet

Vir vlaknin

Voluminozna krma je slama, ki je narezana na optimalno dolžino, odprašena in drobljena. Slama je vir vlaknin in spodbuja delovanje vampa, spodbuja razvoj resic v vampu in povečuje njegov volumen, kar omogoča večjo konzumacijo

Boljša prebavljivost

Slama je odprašena, kar pomeni, da se v vampu ne nabira prah, blato in drugi delci, ki bi onemogočali razvoj predželodcev, slabšali prebavljivost in zauživanje mešanice

Za boljše zdravje živali

Sestava mešanice je posebej prilagojena vsaki izmed kategoriji, poudarek je na stimuliranju razvoja predželodcev in na zdravju živali

Dodatki za dobro ješčnost

Mešanica vsebuje poleg vitaminov in mineralov še kvasovke, antioksidante in eterična olja. Vsebuje tudi dodatke za dobro ješčnost, za črevesje, za rast mukoze, za rast živali, obnovo epitelija

Spodbujanje razvoja vampa

Slama predstavlja fizično učinkovit vir vlaknine, kar pomeni, da spodbuja razvoj vampa in povzroča fizično abrazijo v vampu. Vamp se razširi, razvijejo se mišice stene vampa