Javni razpis SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO

Naziv projekta: Razvoj večopravilne BIO-OBLOGE za travna semena

 • Skupna vrednost projekta: 499.773,53 EUR
 • Višina sofinanciranja: 299.864,08 EUR
 • Trajanje projekta: 1.11.2023 – 31.8.2025.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu št. 20/2022 dne 18. 2. 2022 (spremembo v Uradnem listu št. 109/2023 dne 27. 10. 2023), objavila Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO.

RRI projekt »Razvoj večopravilne BIO-OBLOGE za travna semena« je usmerjen v zeleni prehod in neposredno prispeva k doseganju razvojnih ciljev na ravni Slovenije in Evropske unije.

Cilji:

 • Nadgradnja znanja zaposlenih s področja oblaganja travnih semen in pridobitev spretnosti preciznega sejanja ter digitaliziranega spremljanja rasti trav.
 • Uveljavljanje koncepta trajnostnega razvoja z zmanjšanjem uporabe kemičnih fitofarmacevtskih sredstev (FFS).
 • Zmanjševanje odvisnosti od ponudnikov FFS.
 • Povečanje življenjskega standarda kmetov.
 • Spodbujanje inovacij v kmetijskem sektorju.
 • 3 novi inovativni produkti (Bio-obloga, polžni dozator in mobilna aplikacija).

Projektni partnerji:

 • INTERKORN d.o.o.
 • KGS KRAJNC d.o.o.
 • GSELMAN & GSELMAN d.o.o.

 

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO.

 

Enotno spletno mesto načrta: www.noo.gov.si

Povezava na portal www.evropskasredstva.si

 Financira Evropska unija – NextGenerationEU.