STROJNE STORITVE

Kmetijstvo gradbeništvo


Opravljamo kmetijsko in komunalno gradbene strojne storitve.


Kmetijsko strojne storitve


 • žetev vseh vrst kmetijskih kultur,
 • siliranje koruze in trave,
 • kartiranje pridelka s pomočjo GPS-a,
 • mletje zrnja,
 • baliranje slame in sena,
 • razni prevozi.

Komunalno gradbene strojne storitve


 • razna zemeljska dela,
 • rušenje objektov,
 • premiki materialov,
 • izdelava in čiščenje jarkov,
 • urejanje kmetijskih zemljišč,
 • čiščenje in pranje cestišč,
 • košnja obcestnih in melioracijskih površin.
KGS Krajnc - E-žetev

Storitev E-žetev


Naročnikom storitev žetve ponujamo podrobne informacije o količinskih in kakovostnih parametrih pridelka po posameznih površinah. S pridobljeni podatki naročniki lahko izvedejo analizo učinkovitosti izvedenih ukrepov ter na podlagi tega ustrezno ukrepajo v prihodnje.

Galerija slik